TY NEO

Ty neo dùng để cắm xuống đất làm móc để neo giữ cố định thiết bị trong thi công xây lắp và và xây dựng.

Chi tiết sản phẩm

ty-neo-xoan

Ty neo dùng để cắm xuống đất làm móc để neo giữ cố định thiết bị trong thi công xây lắp và và xây dựng.