BỘ BẢO VỆ MỐI NỐI DÂY

Dùng để bảo vệ mối nối khi kéo mối nối qua các buly.

Chi tiết sản phẩm

bo_bao_ve_ong_noi

Tính năng sử dụng bộ bảo vệ mối nối dây:

Dùng để bảo vệ mối nối khi kéo mối nối qua các buly.

Thông số kỹ thuật bộ bảo vệ mối nối :

Áp dụng cho buly f300.

Kích thước và trọng lượng bộ bảo vệ mối nối phụ thuộc vào từng loại dây dẫn và ống nối dây dẫn.